Teknoloji ile erken tanışmak doğru mu ?

594

Bireyin etrafında ki her oluşum özünde teknoloji olarak nitelendirilir. Kullanılan kağıtlar, kalemler, defterler ve akla gelebilecek birçok şey. Çağın gerisinde insanlar yazı yazmak, sanatını icra etmek için duvarları ve taşları kullanırdı. Lakin şuan görülüyor ki kalem ve kağıt mevcut demek ki yazım ve çizim konusunda teknolojik olarak gelişim sağlanmış. Birey, teknoloji kavramından ne anladığını kendinde sorguladığında varacağı sonuç, sorusuna cevap olacaktır. Kullanılan telefon mu teknolojiyi ifade etmekte yoksa bir kalem mi?

Kavramsal Olarak Teknoloji

Teknoloji konusu, sadece kullanılan elektronik aletleri değil; hemen hemen bireyin hayatına bir şekilde dahil olan tüm nesneleri ve yöntemleri kapsamaktadır. Bugün bir hastalığın tedavisi çağ dışı yöntemlere kıyasla çok daha zahmetsiz ve hızlıca gerçekleşebilmektedir. Uzman doktorların bilgi birikimi, kullandığı cerrahi aletler tamamen teknolojinin eseri kabul edilir. Teknoloji kavramının birey için ifade ettiği anlam, teknolojinin bireyin hayatındaki yerini belirleyici unsur olacaktır. Araştırmalar saniyeler içerisinde yapılabiliyor, istenilen verilere saniyeler içerisinde ulaşılabiliyor üstelik ücretsiz ve zahmetsiz. Şimdiye nazaran çağın gerisi incelenerek, bilgiye ulaşmanın önceden, bugün den nasıl çok farklı ve zahmetli olduğu hatırlanmalı. Bilginin bu denli kıymetli olduğu zamanda, ulaşma aracı olarak teknolojiden faydalanılması onu birey için zararlı hale getirir mi?

Soru şu şekilde de değiştirilebilir; teknolojinin genel kültür anlayışının merkezine konması, içinde bulunulan toplumu daha çağdaş bir toplum yapmaz mı?

Etkileşimli Teknoloji

Her oluşumun iyi ve kötü bir yanı mutlak mevcuttur. Bu, o oluşumun nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişiklik gösterir. Teknoloji de insanlık tarihi boyunca görüp görülebilecek en etkili oluşum. Bu, tamamen şahsi çıkarlar doğrultusunda kötüye kullanım için benimsenirse, sonuçları da olumsuzluk olarak kullanıcıya geri dönecektir. Teknolojinin etkileşimli olması, olumlu veya olumsuz bir şekilde kullanıcı ile arasında bir bağ kurmasına dayanmaktadır. Bu aslında bir istek ve geri bildirim döngüsüdür. Birey kendi isteklerini bildirme aşamasında teknolojik nesneleri veyahut yöntemleri kullanır, sonucunda da bu amaca hizmet eden geri bildirimleri alır. Örnek olarak bir bireyin araştırma yapması için internet üzerinden bir e-ansiklopedi kullanması.

Özünde Teknoloji

Teknoloji konusu kişiden kişiye değişen ve kişiselleştirilebilen bir konu olmadığından dolayı tutarlılık açısından doğru veya yanlış olarak tartışmaya sunulamaz. Göz ardı edilen noktalardan bir tanesi de, bireyin; teknolojiyi hayatına alıp almamasının onun kendi tercihleri arasında yer almaması. Bunun sebebi ise teknoloji kavramının kişiselleştirilebilen bir oluşum olmaması. Bu yüzden doğru mu veya yanlış mı diye tartışmaya sunmak yerine, ondan en iyi şekilde nasıl yararlanılabilir diye düşünmek tutarlı bir davranış olacaktır. Birey ancak bu şekilde teknolojiden olumlu olarak yararlanabilir.