Özgüven eksikliğini geliştirme yolları

587

Özgüven eksikliği ve sosyal fobi bireylerin sosyal hayatta yaşadıkları en büyük sıkıntılardan bir tanesidir.

Özgüven eksikliğine ve sosyal fobiye sahip kişiler kendi kendilerini sabote etmekte, sosyal yaşamda kendilerini ifade edememekte, topluluk önünde konuşamamakta, bildiklerini aktarmada güçlük çekmektedirler. Böylece özgüven konusunda problem yaşayan bireyler kendi yaşamlarında başarabileceklerinin önüne set çekmektedirler. Sosyal hayatta aktif olamamakta, insanlar ile ilişkilerini geliştirememektedirler. Bu nedenle sosyal bir varlık olan insan için özgüven eksikliği ve sosyal fobi problemleri son derece önemli ve üzerinde durulması gereken problemlerdendir. Ancak sadece “bunda çekinecek ne var?” gibi sorular ile işleri yoluna sokmak mümkün değildir. Zira bu problemlerden yakınan kimseler zaten korkularının ve endişelerinin yersiz ve saçma olduğunun farkındadırlar. Bu nedenle bu problemlerin üstesinden gelebilmek adına bir uzmana başvurmakta yarar vardır. Bu sorunlar hem bilinçaltına hem de bilince yönelik olarak atılacak adımlar ve bazen de ilaç tedavileri ile desteklenerek çözümlenebilmektedirler. Uzmanlar gerekli gördükleri takdirde ilaç tedavisi ile terapileri bir arada yürütmeyi önerebilmektedirler. Burada verilecek olan bilgiler hem genel kültür seviyesini yükseltmek isteyenler için hem de bu problemlerden mustarip olan bireylere yol göstermek adına önem arz etmektedir.

Özgüven eksikliği ve sosyal fobi ile mücadelede daha önce de değinildiği üzere bir uzmana başvurulması önerilmektedir. Bununla beraber bireyler kendi kendilerine de, tedavilerine yardımcı olabilecek bazı adımlar atabilirler. Bu adımlar aşağıdaki gibi sıralanabilmektedirler.

– Öz farkındalık: Bireyler öncelikle kendilerini tanımaya çalışmalıdırlar. Kendilerini tanıdıklarında ve sınırlarının farkına vardıklarında özgüven eksikliği ve sosyal fobi ile mücadelede daha doğru adımlar atabilirler. Yapılan araştırmalar birçok sosyal fobi ve özgüven eksikliği yaşayan birey, bu problemlerini bir hastalık olarak nitelendirmemekte, bu durumların aşırı utangaçlıktan ileri geldiğini düşünmektedir. Durum böyle olduğunda ise bir uzmana başvurmamakta ya da başvurması gerektiğinin farkına varamamaktadır.

– Özgüven eksikliğinin altında yatan diğer sebepler de araştırılmalıdır. Genellikle özgüven eksikliği ve sosyal fobi problemlerinin altında aşağılık duygusunun yattığı ifade edilmektedir. Bu durumun araştırılması ve var ise tedavi edilmesi özgüven eksikliği ve sosyal fobi tedavisinde etkin bir rol oynamaktadır. Aşağılık duygusu, kişinin kendisini diğer bireylerden daha yeteneksiz ve değersiz hissetmesinden ileri gelmektedir. Genellikle aşağılık duygusunun temelleri çocukluk ve ergenlik dönemlerinde atılmakta, aşağılık duygusu özellikle ekonomik yönden zayıf, düşük eğitim seviyesindeki ailelerde yetişen çocuklarda görülmektedir.

– Özgüven eksikliği ve sosyal fobinin genetik olmadığı unutulmamalıdır. Bu durum çevre ve yetiştirilme şekli ile ilgilidir ve doğru yöntemler ile değiştirilmesi mümkündür.

– İç sese yönelik olarak telkin ifadeleri bireyin kendi kendine uygulayabileceği yöntemlerdendir. Örneğin “Sen bu işi yapamazsın, oraya çıkma rezil olursun!” şeklindeki iç sese yönelik olarak “Ben bu iş için çok iyi hazırlandım ve başaracağım” şeklinde ifadeler ile telkin yapılabilir.

– Arkadaşların özgüveni yüksek kişilerden seçilmesi, bireylerin sosyal fobilerini aşmasında önemli bir adımdır.