Origami nedir ? Nasıl Yapılır ?

761

Origami nedir? Nasıl yapılır?
Birçok kişinin genel kültür bilgisiyle tahmin edebileceği gibi origami, kağıt katlama sanatı olarak bilinmektedir. Bu özel sanat Japonların dünyaya tanıttığı bir uygulamadır. Oru kelimesi ile kami kelimesinin bir araya gelerek oluşturduğu origami, el becerisinin gelişmesi öncelikli olsa da yaratıcılığı artırma ve farklı üretimler yaparak hobi edinilmesini sağlamaktadır.

Origami Çeşitleri
Ori kelimesi katlama anlamını taşırken kami kelimesi kağıt anlamını karşılamaktadır. Böylece ori ve kami kelimeleriyle meydana gelen origami, kağıt katlama sanatı olarak bilinir. Bu sanat için en önemli simge ise turna kuşudur. Bu sanatla bin tane turna kuşu yapanların uzun ve sağlıklı bir yaşamı sürdüreceklerine inanılırdı. Origami sanatında temel olarak sadece kağıt kullanılmaktadır. Makas, yapıştırıcı veya herhangi bir kesici alet kullanılmamaktadır. Kağıdın katlanılarak farklı şekillere bürünmesiyle oluşan origami de temel diyagramlar mevcuttur. Origami çeşitleri ise klasik, modüler ve ıslak katlama origami olarak bilinmektedir. Klasik origami de tek bir kağıdın katlaması ile yapılan eserleri barındırmaktadır. Özellikle kuş, at ve bazı hayvanların bu şekilde yapılması mümkündür. Modüler origami ise ayrıca parçalı origami adıyla anılır. Benzer parçaların bir araya gelmesi ve bu şekilde üç boyutlu, farklı bir origami meydana gelmesini sağlar. Burada tek bir parça kağıt değil istenilen kadar kağıt kullanılmaktadır. Son olarak ıslak katlama origami çeşidi vardır. Bu türde yapılan origamide hayvanların gerçeğine uygun türleri oluşturmak için kullanılan farklı bir yöntem mevcuttur. Düşünce olarak kağıda istenilen şekli vermek, kağıt kuruyken çok da mümkün değildir. Ancak origamide kullanılacak kağıt ıslatılırsa şekil vermesi daha kolay olabilecektir. Bu nedenle görünüm açısından doğal ve özel şekiller yaratılabilmektedir. Böylesine özel bir tekniği Akira Yoshizava adlı bir üstadın bulduğu ve bunu 1911 ile 2005 yılları arasında uyguladığı bilinmektedir.

Origami Tarihi
Geçmişi çok eskilere uzanan origami sanatının Çinliler tarafından bulunduğu sanılır. Bunun sebebi de Çinlilerin kağıdı bulması olarak gösterilebilir. Ancak şimdilerde Japonların sanatı olarak bilinen origaminin Japon Budist rahipler yoluyla bu ülkeye ulaştığı sanılmaktadır. Her ne kadar sanatın çıkışının Çinliler tarafından gerçekleştirildiği düşünülse de ismini Japoncadan almıştır. İlk dönemlerinde hediyelerin kaplanması ve dini törenlerde kullanılan origami zenginliğin de sembolü olarak görülmüştür. Ancak ilerleyen zamanlarda kağıt üretimi artmış ve kağıt fiyatları da azalmıştır. Bu nedenle artık bu sanatı herkes yapabilmekte ve hobi olma yolunda ilerlemektedir. Daha fazla kişiye ulaşan bu sanat, 17. yüzyılda artık sanattan öte eğlence metodu olarak halk arasında yaygınlaşmaya başlamıştır. 1900 yıllarında ise orgimai artık okullarda da etkinlik olarak öğretilmeye başlanan bir uygulama olmuştur. Bu sanatla uğraşan çocukların matematiksel zekası yanı sıra zihinsel gelişimlerine de destek olduğu kabul görmüştür. Her geçen yıl yaygınlaşan origami sanatıyla ilgili sergiler ve kursların açılması da kaçınılmaz olmuştur.