Matematik Çalışmanın Püf Noktaları

Bu yazıda Matematik Çalışmanın Püf Noktaları konusunu sizler için inceledik.

178

Matematik çalışmak kimilerine göre zor kimilerine göre ise sıkıcı geldiğinden istenilen verim elde edilememektedir. Bilinçli ve sistemli çalışmak ise bu zorlukları ortadan kaldırmakta ve daha fazla başarı elde edilmesine imkân vermektedir. Öncelikle çalışmaya başlanmadan önce matematik çalışmanın püf noktaları iyice bilinmeli ve bu konular tüm çalışmalarda uygulanmalıdır.

Doğru Kaynak seçin

Matematik çalışmaya başlanmadan önce en önemli konu, öncelikle yararlanılacak kaynakların bir araya getirilmesidir. Bunu yaparken ise doğru kaynak seçimi çok önemlidir. Bir kaynağın doğru olabilmesi için bazı şartları içermesi gerekmektedir. Bunlar; seçilen kaynağın çalışacak öğrencinin matematik bilgi seviyesine uygun olması, konuların kolaydan zora doğru gitmesi, örnek soru çözümlerinin olması, her konunun sonunda konu ile ilgili kritik konuları belirlemesi ve Milli Eğitim Bakanlığının en son yayınlanan müfredatına uygun olması olarak sıralanabilir. Müfredata uygunluk konusu, kaynağın yayınlandığı tarih ile müfredatın yayınlandığı tarih incelenerek kolayca bulunmaktadır. Birden fazla kaynakla çalışmak ise konunun değişik anlatım metotlarından faydalanmak açısından yararlı olmaktadır.

Çalışma Ortam ve Şeklinizi Belirleyin

Matematik çalışma ortamı diğer dersler gibi değildir. Sosyal dersler gibi yatılarak veya bazı derslerde olduğu şekilde müzik dinleyerek çalışılmamalıdır. Mutlaka sessiz ve tamamen aydınlık bir ortamda ve masa başında çalışılmalıdır. çalışılan ortamda cep telefonu veya televizyon gibi dikkat dağıtıcı nesneler olmamalıdır. uykusuz veya yorgunken ders çalışılmamalıdır. Ayrıca uzun süreli çalışılmalıdır. 15-20 dakikalık çalışmalar konunun hafızaya alınmasını sağlamamaktadır.

Bilinçli Çalışın

Bilinçli çalışmak, çalışmanın % 50’sini oluşturmaktadır. Çalışmaya başlanmadan önce mutlaka haftalık çalışma planı yapılmalı, plana çalışılacak konular ve çalışma saatleri detaylı olarak yazılmalı ve bu plana kesinlikle uyulmalıdır. Konuların öncelikle başlığının anlamını öğrenmek hafızada daha uzun süre kalmasını sağlamaktadır. Açıklamalar dikkatlice okunmalı ve örnek çözümlerle konu daha iyi pekiştirilmelidir. Konu ile ilgili çok kolay olan sorular bile çözülerek pratik yapılmalıdır. Matematik çalışılırken mutlaka defter tutulmalı formül, tanım ve önemli şekiller deftere yazılmalıdır. Soru çözümüne geçilmeden önce mutlaka daha önceden konu ile ilgili çözülmüş sorular incelenmeli ve tekrar çözülmelidir. Öncelikle bilinmeyen konular çalışılmalı, bilinen konuların tekrarı ise çalışma zamanına eklenecek zamanlarda yapılmalıdır. Zor soruların çözümleri için değişik kaynaklardan faydalanılmalı ve konu daha iyi anlaşılmalıdır. Günlük soru çözme miktarı belirlenmeli ve bitirilmeden kalkılmamalıdır. matematik kurallarını öğrenmek için daha fazla zaman ayrılmalıdır.