Kişi gelişiminde eğitim neden önemlidir ?

987

İnsan dışındaki her canlı, doğar doğmaz kendisine belli bir eğitim verilmiş olarak dünyaya gelir. Örneğin; hayvanlar doğar doğmaz yürür hatta koşarlar. Kısa süre içerisinde kendi kendine yeter hale gelip, hayata uyum sağlayarak yaşamayı öğrenir vaziyete gelirler. Fakat insanoğlu bu olayın aksine, doğar, büyür, gelişir, belli bir olgunluğa ulaşıp hayatını devam ettirir. İnsanoğlu bilgiye, bilginin kendisine getirdiği faydalara ve öğrenmeye muhtaç bir şekilde, aileye çevreye ve en önemlisi kendi azmine muhtaç olarak dünyaya gelir. İnsan, merak eder, sorgular, deney yapar, düşünür ve öğrenir. İnsanoğlu gelişimini bu şekilde tamamlar.

İnsan Hayatında Eğitim Neden Önemlidir

İnsanlar belli bir evreden sonra kendi varlıklarını devam ettirmek, hayat standartlarını yükseltmek, faydalı bir birey olabilmek ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kendini geliştirmeye ve eğitmeye ihtiyaç duyar. Peki, kendini geliştirmek eğitimsiz mümkün müdür? Hayır değildir. Kendini geliştirme yolunda ilerlemenin en önemli adımlarından sadece biridir eğitim. Kişi kendi gelişimini en sağlıklı bir şekilde ilerletmek ve kendini geliştirmek için temel bir eğitime ihtiyaç duyar. Çünkü eğitim insanlara bilmesi gerekenleri aktaran, bu yolda ilerlemeleri için gerekli bilgi ve donanımı faydalı başarılı bir şekilde yükleyen en önemli faaliyettir.

Kendini geliştirmek

Kendini geliştirmek, daha geniş ve mantıklı düşünce ufkuna sahip olmak, diğer herkesten farklı bir bakış açısı, mümkün olduğu kadar farklı deneyimler, değişik kültür ve bilgi birikimine sahip olmaktır. Bu noktada kendini geliştirebilmek için eğitimin verdiği temel donanımlar olmadan ilerlemek mümkün olmayacaktır. Eğitim insan hayatında geçmişi ve geleceği taşıyan en önemli faktördür. Bu nedenle Temeli sağlam atılmayan bir binanın yıkılmasının muhtemel olduğu gibi, eğitimin verdiği bilgi birilimi, kültür ve donanımları sağlam bir şekilde alıp hayata geçiremeyen insanlar da kendini geliştiremeyecek ve bağımlı olarak yaşamını devam ettirmek zorunda kalacaktır.

Kültür gibi geçmişi günümüze taşıyan ve günümüzü de geleceğe götüren önemli bir miras, kişisel gelişim için atılan en sağlam ve en etkili yoldur. Kültürel zenginliğin getirdiği bilgi, beceri ve deneyimlerden faydalanmak eğitimden geçer. Eğitim kendini geliştirmek için ihtiyaç duyulan sağlam bilgi, beceri ve yetenekleri karşılayan en önemli faktördür.

Kendini geliştirebilmek sadece fiziksel ya da zihinsel bir aktivite olmadığı için, hayatın her alanındaki eğitimlerden kendisine düşen payı almak da oldukça önemlidir. Kendini geliştirmek sadece insanın kendi çabasına bağlıdır. İşte bu yüzden eğitim, temelde hiç bir kurum veya kişilere bağlı kalmadan kazanılacak bir faaliyet olduğu için, kendini geliştirme açısından da en önemli faktör olarak kabul edilir.