Erkeklerde Kişisel Gelişimin Önemi

Bu yazımızda Erkeklerde Kişisel Gelişimin Önemi sizler için inceledik

94

Kişinin herhangi bir alanda sahip olduğu potansiyeli biraz daha ileriye taşımasına kişisel gelişim denir. Ruh ve zihinleri yerinde olan insanlar genellikle belli bir kurala dayalı olarak yaşarlar. Bu kurallar ise; hedeflerin netleşmesi, kararsızlıkların aşılması, bakış açısının değişimi, farklı olmak, motivasyonu yüksek tutmak, zamanı iyi yönetmek, çağa uyum sağlamak, imaj yenilemek ve sosyal iletişimde alınan eğitim kişisel gelişime örnektir. Kişisel gelişim, kişinin kendini geliştirmesidir de diyebiliriz. İnsanların olumsuz düşüncelerini yargı ve inanç kapsamında değiştirerek, yeni düşünce ve yargı kalıplarını benimsemesini sağlamaktadır. Kişisel gelişim, insanların isteği doğrultusunda yapılan bir harekettir.

Kişisel Gelişimin Faydaları

Bireyi çok yönlü geliştirmeyi amaçlar. Ve insan bu gelişmeyi sosyal hayatta etkin halde bularak ve farklı bilgiler öğrenerek elde etmektedir. İnsan sosyal bir varlık olduğu için hem çevresinden etkilenir hem de çevresini etkiler durumdadır. Bu tarz etkileşimler bazen fayda sağlar bazen de zarar verir nitelikte olabilmektedir.

Kişisel Gelişimin Fonksiyonel Esasları

Düşünce, beyin, bilinç, dil, arzu, inanç, öz güven, ilişkiler, fizyoloji, uyum, tavır, tutum, motivasyon, değişim, olumlu düşünce ve değerlerdir.

Kişisel gelişim içe olan bir yolculuktur.

Kişisel gelişimin amacı, sadece mutluluk olmak değildir. Hayatı anlayıp gerçekleri bilmektir. Kişisel gelişim hayatta yanlış verdiğimiz kararları düzeltebilmek için verilen bir şanstır. Kişisel gelişimde kadın;

  • Dişiliklerini değil zekalarını kullanırlar.
  • Sorun değil çözüm odaklıdırlar.
  • Her zaman için bir hedefleri vardır.
  • Evlilik meraklısı değil de iş meraklısıdırlar.
  • Kendilerini savunmayı bilirler.
  • Prensip sahibidirler.

Kadınlar bu yüzden kişisel gelişime oldukça önem verirler. Kendilerini yaşadıkları hayatta her zaman güçlü gösterirler.

Erkeklerde Kişisel Gelişimin Önemi

Asırlardır erkeklerin kadınlardan üstün olduğu bilinmektedir. Bu da erkekleri kadınlardan bir adım önde olduklarını kanıtlamaktadır. Tabi günümüzde bu tabular yıkılıp kadınlarında erkekler kadar kişisel gelişiminin fazla olduğu gözlemlenmiştir yüzden son yıllarda erkekler kişisel gelişimlerine daha fazla önem vermişlerdir. Zaten ataerkil bir toplumdan gelindiği için erkekler kendilerine her zaman güvenirler ve kişisel gelişimlerine de önem verirler. Erkeklerde kişisel gelişimin önemi babalarından aldıkları örnekler yadsınamaz bir gerçektir.