Eğitim Çocuk & Bebek Çocuklarda Disleksi Testi

Çocuklarda Disleksi Testi

Bu yazımızda Çocuklarda ve Yetişkinlerde Disleksi Testi Sizler için araştırdık

116

Disleksi çocuklarda ve yetişkinlerde görülen bir çeşit hastalıktır. Genel anlamda okuma, yazma gibi becerilerin zayıf olması ile göze çarpar. Şüphelenilmesi halinde ise test ve teknikler sayesinde tanısı konulabilmektedir. Hayatını etkileyen bireyler olduğu gibi Einstein örneğinden anlaşılacağı üzere hayatının hastalıktan etkilenmediği bireylerden bahsetmek de mümkündür.

Disleksi Nedir?

Avrupa Disleksi Derneği‘nin yapmış olduğu tanımlamalarda hareketle disleksi; okuma, yazma, heceleme gibi becerilerden sorumlu olan nörolojik alanlarda meydana gelen bir rahatsızlıktır. Hastalık; bireyin okuma hızının ve becerisinin olması gereken hız ve kalitenin altında olması şeklinde de tanımlanabilmektedir.

Disleksi Belirtileri Nelerdir?

Disleksi şüphesinin oluşması için bazı ön belirtilerin taşınması gerekir. Bunların başında okumayı öğrenirken zorluk çekme, okuma hızında yavaşlık, bozuk yazma hatta yazarken harflerin gelişi güzel atlanması, yazarken ve okurken zorlanma, birbirine yakın harflerin ve rakamların yazımlarında terslik, aylar, çarpım tablosu gibi ezber gerektiren konularda başarısızlık, renkleri ve sağı solu ayırt etmede sorunlar, temel matematiksel işlemlerde isteksizlik, motor becerisi gerektiren konularda zorlanma, okula gitmek istememe, bir olayı veya kavramı açıklarken kendini ifade edememe, noktalı ve noktasız harflerde sorun çıkarma gibi temel belirtiler gelmektedir. Bunlardan sadece bir veya bir kaçının değil ağırlıklı olarak çoğunun görülmesi halinde şüphelenmek daha doğrudur. Gözlem ve erken tanı ise oldukça önemlidir.

Çocuk ve Yetişkinlerde Kullanılan Testler

Disleksi tanısı koyabilmek için kullanılan birbirinden farklı testlerden bahsetmek mümkündür. Fakat disleksi şüphesinden bahsedildiğinde akla gelen iki önemli test sırasıyla WISC-IV ve CAS adı verilen testlerdir. Bu testler birbirini tamamlayan alt testlerden oluşur ve elde edilen veriler değerlendirmeye tabi tutulur. Testler sözel anlamda ve performans anlamında belli becerilerin ölçülmesine olanak tanıyan işlemlerle tamamlanır. CAS adı verilen test ise kendi arasında dikkat ve motor beceri ile başlayan toplam dört kategoriden ve bu dört kategori de kendi arasında kategorilerden meydana gelir. Bu sayede uzman kişinin hastalıkla alakalı tanı koyma ve tedavi geliştirme süreci detaylı olarak değerlendirilmiş olacaktır. Tanının detaylı olması tedavinin başarısında yol göstericidir.