Çocuğuma Hikaye Kitabı Alırken Nelere Dikkat Etmeliyim?

Bu yazımızı Çocuğuma Hikaye Kitabı Alırken Nelere Dikkat Etmeliyim? sizler için araştırdık

88

Okuma alışkanlığı her bireyin hayatının tüm dönemlerinde edinmesi gereken önemli bir tutumdur. Bu tutumu kalıcı hale getirebilmek için önerilen uygun zamanlardan bir tanesi çocukluk çağıdır. Çocuğun anlama yetisinin gelişmesini beklemek gerekmeksizin en küçük çağlarında bile kitaplara aşına olması, resimlerine bakarak vakit geçirmesi anlama yetisi kazandığı dönemde kitap sevgisi kazanmasına olumlu etki sağlayacaktır. Bu noktada anne ve babalara kitap seçiminde önemli görevler düşmektedir. Dikkat etmeden ve incelenmeden alınan hikaye kitapların bazen içerdiği unsurlar nedeniyle çocuk gelişimini olumsuz etkileyecek içeriklere bile sahip olabilmektedir.

Çocuğun Yaşı ve Kitap

İlk olarak çocuğa seçilecek hikaye kitabında dikkat edilmesi gereken unsur çocuğun yaşıdır. Tercih ettiğiniz kitap çocuğun yaşı ile paralellik göstermediğinde kitabın anlaşılır olmasını engelleyecektir. Bu durum ise çocuğun kitaptan soğumasına bile neden olabilir. Hikaye kitabı alınacak çocuk çok küçük yaşta ise yırtılmayacak kalınlıkta, ilgi çekecek şekilde resimli ve küçük parçalara ayrılmayacak materyallere sahip olmalıdır. Aksi durumda tüylü, küçük parçalı materyaller çocuklar için tehlike arz edebilir.

Kitaplardaki Hikaye Dili

Çocuklara seçilecek hikaye kitaplarındaki bir diğer husus ise hikayenin anlatım dilidir. Hikaye kitabı argo kelimeler kullanan veya imza, yazım kurallarına dikkat etmeyen bir yazar tarafından ele alınmış ise kesinlikle kötü örnek oluşturacaktır. Anlaşılır bir dil olması da çocukların sıkılmasını engelleyecektir. Sürükleyicilik de yazarın dilinde bulunması gereken bir başka özelliktir. Çocuklar diğer sayfada ne olacağını merak ettiklerinde kitap okuma alışkanlıklarını daha zevkle kazanacaklardır.

Hikaye Kitabının Resim İçerikleri

Hikaye kitaplarındaki resimler sayesinde çocuklar görsel hafızalarını geliştirebilirler. Detaylar ve resimler sayesinde nesneleri tanıyan, resim çizmeyi merak eden çocuklar bulunur. Resimlerin detayız olması çocukların hikayeye adapte olmasına katkı sağlamayacağı gibi boş ve alakasız gelecektir. Hikaye resimlerine dikkat edilirken şiddet içeren bir unsurun olup olmadığına da bakmak önemlidir. Gelişim yaşındaki çocuk için bu tarz resim ve içeriklere maruz kalmak iyi bir örnek olmayacaktır. Seçilen hikaye kitaplarındaki tüm detaylar çocuğun sonraki yaşamını etkileyeceğinden dikkatle incelenmeli ve elenmelidir.